Bezpilotní letecké stroje (UAV)

Bezpilotní letecké stroje (UAV)

Bezpilotní letecký stroj je technicky přizpůsoben k přechodu mezi režimy letadla a vrtulníku (tricoptéra) v důsledku nezávislé změny směru tahového vektoru skupiny motorů. Změnu směru otáček vrtulí se skupinami motorů je možné provést přesným nastavením aktuálního vyvážení přístroje pro vyměnitelné užitečné zatížení. Výše zmíněné funkce umožňují realizaci složitých letových režimů. Tento manévr je možný pouze v případě, že je k dispozici variabilní tahový vektor skupin motorů.
Bezpilotní letoun určený pro komunikační a pozorovací účely využívá jedinečných přírodních vlastností atmosféry – přítomnosti větru stálého směru v určitých nadmořských výškách kdekoli na světě. Díky tomuto přírodnímu jevu se zařízení vznáší ve vzduchu ve vysokých nadmořských výškách stejně jako papírový drak a díky energii generované větrným generátorem se tam drží bez jakýchkoli nákladů na pohonné hmoty.

Přístroj dokáže řešit řadu úkolů najednou, přičemž začíná pozorovacími funkcemi monitorování situace a končí širokopásmovou radiovou komunikací a retransmisí.