Dodavatelé

Dobré vztahy s našimi dodavateli jsou klíčem k vysoké kvalitě dlouhodobého výkonu společnosti. Tyto vztahy pečlivě budujeme v souladu s našimi hlavními zásadami a jsou zakotveny v kultuře osvědčených postupů a neustálého zdokonalování. Klíčovými body pro naše vztahy jsou:

  • dlouhodobé vztahy;
  • otevřené partnerství ve spolupráci, komunikaci a podpoře;
  • racionální optimalizace nákladů a výdajů;
  • poskytnutí všech informací nezbytných pro hladký chod;

Spolupráce s námi vám může poskytnout více příležitostí pro rozvoj a růst vaší společnosti.
Očekáváme, že naši dodavatelé a zásobovatelé budou podporovat a respektovat nás a naše inovace v rámci politiky společnosti a vztahů vzájemné důvěry. Naší iniciativou je zapojit naše dodavatele do nových perspektivních technologických projektů a plánů.

Chcete-li přijmout účast v našem podnikání, spojte se s námi prostřednictvím firemního e-mailu uvedeného v KONTAKTU.