O nás

Naše podnikové závazky jsou silně propojeny s naší firemní kulturou.
Firemní kultura je klíčem k úspěchu každé moderní společnosti. Naše podniková kultura vychází ze sedmi základních hodnot:

  • Vysoká kvalita dodávaných výrobků a nabízených služeb.
  • Kontinuita provozu, podpora výzkumu a vývoje.
  • Odpovědné vztahy s našimi partnery.
  • Ochrana osobních údajů a soukromí.
  • Optimální podmínky nákupu, optimální časové a nákladové výdaje.
  • Dodržování protikorupční a obchodní etiky.
  • Činnost v souladu s předpisy kontroly vývozu a dovozu.

 

Na základě dodržování výše uvedených zásad dosahujeme ve spolupráci s dodavateli, zákazníky a zaměstnanci nejvyšších výsledků. Nasloucháme vašim požadavkům a zaměřujeme se na ně. Respektujeme soukromí partnerů. Dobrá týmová práce nám pomáhá vyhovět vašemu očekávání v požadovaném čase. Jsme mobilní a flexibilní, a proto se snadno dokážeme přizpůsobit novým požadavkům trhu a měnícímu se prostředí.