Inovace

Inovace jsou základním hybným faktorem naší firmy, která usiluje o dosažení cílů a spokojenosti zákazníků prostřednictvím využití nejlepších technických objevů. Inovace umožňují našim výrobkům být konkurenceschopné na současném rychle se měnícím trhu.
Naše technologie jsou kombinovány s cílem dosažení co nejlepšího výsledku. Naše plány a programy jsou budovány v různých oblastech, které odrážejí hlavní podnikání a měnící se trhy: trhy letecké, pozemní, námořní a satelitní.
Bezpilotní a autonomní systémy jako nová oblast vědy a techniky vznikly relativně nedávno. Hranice této oblasti se však každým dnem rozšiřují díky probíhajícímu výzkumu a vývoji.
Společnost již realizovala řadu výzkumných a vývojových projektů, například studie trhu, prototypový design, výrobu a údržbu nových aplikací. Podíleli jsme se na programech, které zahrnují komunikaci, software, předpisy, operace, spuštění vozidla, autonomní interakce vozidel a další témata.

 

Spolupracujeme s univerzitami a výzkumnými pracovišti jako jsou České vysoké technické učení v Praze, České vysoké technické učení v Brně a další.