Vývoj mikroskopického satelitu typu Cubesat o rozměrech 2 a 3U.

Vývoj mikroskopického satelitu typu Cubesat o rozměrech 2 a 3U.

Satelit je vybaven mechanismy pro nasazení solárních panelů k řešení klasického problému nedostatku energie u tohoto typu zařízení. Satelit umožňuje přímou komunikaci s pozemním řídícím letovým centrem a poskytuje možnost interakce s dalšími družicemi své orbitální konstelace. Je vybaven systémem aktivní orientace pro zajištění možnosti optického pozorování včetně řešení tohoto úkolu v rámci skupiny.

V rámci tvorby malých vesmírných vozidel se vyvíjejí jednotné systémy pro výstavbu vesmírných vozidel o hmotnosti 20 – 80 kg. Systém je tvořen dvěma nezávislými prvky – nosnou konstrukcí pláště a sadou palubních zařízení včetně napájecích systémů, pasivní orientace, rádiových linek, mechanismů pro otevírání solárních panelů a antén.